TEKNİK LABORATUVAR VE KURULUM HİZMETİ

  • Beton, Zemin Etüt, Çimento, Seramik, Mekanik Test, Kimyasal ve Mineralojik Laboratuar Kurulumu
  • Gökdelen, Santral, Rafineri Gibi Denizde (Yüzer Platformlu) ve Karada Hassas Zemin Etüt Uygulaması ve Raporlaması
  • Jeofizik Hizmetleri
  • Topografı, Haritalama ve Hassas Monitöring Hizmetleri
  • Teknik Güçlendirme Projeleri