YENİ YATIRIMLAR İÇİN SEKTÖREL FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

  • İşletmelerde ilgili tüm yeni, teknik ve teknolojik yatırımların oluşturulması amacı ile sektörel firmalarımızın ilgili alanlarındaki kurulum çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz kapsamında; fizibilite çalışmaları, makine yatırımı, üretim proseslerinin ve reçetelerin hazırlanması da dahil olmak üzere tüm işletme içi teknik danışmanlık hizmetleri de bulunmaktadır.