MAÇA & DÖKÜM KUMU - SHELL KUM


ARCAST KÜRESEL KUM

Kullanım Alanları :

 • Çelik döküm
 • Hassas döküm
 • Döküm potası
 • İleri teknoloji seramikler
 • Nükleer santral ve enerji
 • Savunma sanayi
 • Kimya ve boya sanayi

Teknik Özellikleri :

 • Düşük yoğunluk
 • Dökümde temiz yüzey elde etme
 • Yüksek gaz geçirgenliği
 • Zirkona yakın karakteristik özellik
 • Gerçek küresel yüzey
 • Yüksek termal şok direnci
 • 1970 °C’ye kadar kullanılabilme kabiliyeti
 • Camsı yapısı sebebiyle kimyasallara ve eriyik metale karşı max direnç
 • Mekanik reklamasyon yapılması durumunda defalarca kullanılabilirlik
 • Düşük yoğunluğu sebebi ile daha fazla maça üretimi
 • Karmaşık şekilli döküm parçaları için kolay kalıplama
 • Dökümde yüksek soğutma etkisi

Diğer Teknik Özellikler İçin Lütfen İletişime Geçiniz.


ARCAST KF KS

Kullanım Alanları :

 • Seramik refrakter üretimi
 • Döküm sektöründe maça kumu
 • Teknik seramik
 • Hassas döküm
 • Aşındırıcılar
 • Maça boyası ve besleyici gömlek üretimi

Teknik Özellikleri :

 • Doğal kökenli, yüksek aluminalı bir andaluzit
 • 60,70,90,100 AFS ve 55 mikron tane boyutlarında
 • Kromit kumuna göre daha yüksek mekanik ve refrakter özellikler ve daha fazla maça üretimi
 • Refrakter seramiklerin eriyik metalle tepkimeye girmemesi ve maçanın çatlamaması
 • Yüksek kaliteli iyi bir yüzey
 • Homojen tane boyut dağılımı
 • Dökümde yüksek soğuma etkisi yaratma
 • Mekanik reklamasyon yapılarak defalarca kullanılabilme
 • Tüm reçine ve bağlayıcılarla kullanılabilme
 • Silis kumu ile karıştırılarak kullanım sarfiyatını azaltma ve maça kumlarında yüksek refrakterlik özelliği sağlama
 • Mullit ve boksite göre daha mekanik ve kimyasal kararlılık

Diğer Teknik Özellikler İçin Lütfen İletişime Geçiniz.


ARCAST RB

Kullanım Alanları :

 • Seramik refrakter üretimi
 • Döküm sektöründe maça kumu
 • Teknik seramik
 • Hassas döküm
 • Aşındırıcılar
 • Maça boyası ve besleyici gömlek üretimi

Teknik Özellikleri :

 • Aluminyum silikat bazlı refrakter bir malzeme
 • İstenilen AFS ve tane boyut dağılımlarında temin edilebilme
 • Min.%40 aluminyum oranı
 • Düşük yoğunluk
 • Stabil termal kararlılık
 • Maçalarda 1750°C’lere kadar döküm kabiliyeti
 • Silis kumu ile karıştırılarak maça kumlarında yüksek refrakterlik özelliği sağlama

Diğer Teknik Özellikler İçin Lütfen İletişime Geçiniz.